Idéverksted – onsdag 22. mai kl. 18.00

Styret har lenge sett et behov for oppgradering av sameiets utearealer. Vi ønsker å undersøke hvorvidt parkanlegget kan utnyttes bedre enn det gjør i dag, med tanke på utendørs aktiviteter og sosiale møteplasser. Av faste installasjoner finnes det i dag kun noen få benker og en lekeplass preget av slitasje. Lekeplassens funksjonalitet tilbyr kun aktivitet for de aller minste barna. 

Styret mener at området har et større potensiale, og har derfor i samarbeid med leverandøren Uniqa fått utarbeidet skisser til et nytt og moderne utendørsanlegg som vil fungere både som en aktivitetspark og et sosialt møtested for beboere i alle aldre. 

I denne sammenheng har vi fått tildelt offentlige spillemidler, i tillegg til et tilskudd fra OBOS. Totalt kr. 1.080.000,-. Av dette utgjør spillemidler kr. 900.000,-, og er øremerket hhv. klatrepark, treningspark og ballbinge, mens tilskuddet fra OBOS utgjør kr. 180.000,- , og er tiltenkt innkjøp av øvrige lekeapparater til lekeplassen. Tilskuddene er ment å finansiere inntil 50% av anskaffelseskostnadene. Les mer om betingelser for å motta spillemidler her. Se bl.a. pkt. 2.3: Krav til driften og disposisjon over anlegget.

For å få et større og mere helhetlig blikk på uteområdene, har styret vedtatt å gjennomføre en mulighetsstudie i samarbeid med landskapsarkitektfirmaet Grindaker. I tillegg til nevnte installasjoner, vil vi utforske muligheter for opparbeiding av sosiale møteplasser, belysning, beplantning osv. 

Pga. betongskadene som har blitt avdekket den senere tiden, er det foreløpig uvisst når tid en evt. oppgradering kan finne sted, men vi ønsker allerede nå å sette i gang en prosess for å få på plass en plan for utforming.

For styret er det viktig å involvere beboere i denne prosessen, for at alle skal bli gitt mulighet til å innspill, ønsker og idéer. Vi inviterer derfor alle beboere til et uformelt idéverksted på Sameiestua, onsdag 22. mai kl. 18.00 (klikk for legge til i kalender). Det overordnete målet er å utvikle en park som skal ha noe å by på for alle beboere, på tvers av generasjonene. Vi håper derfor at beboere i alle aldre tar turen innom og sørger for at deres idéer og ønsker blir hørt. Beboere som ikke har mulighet til å delta, kan gjerne sende en epost til styrekontoret dersom de har idéer og innspill til prosjektet. 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv