Informasjonsmøte – betong

I forbindelse med styrets arbeid med å utarbeide en fremtidig vedlikeholdsstrategi, primært relatert til betongskadene på bygget og parkeringsanlegget, inviterer vi herved alle eiere til informasjonsmøte i Sameiestua tirsdag 3. mars 2020, kl. 17.30 – ca. 19.30. 

Sammen med representanter fra konsulentselskapene Millab, som har bistått styret med å avdekke omfanget av skadene, og Rambøll som har utredet alternative veivalg for utbedring – vil styret presentere status i prosjektet, samt tanker om alternative vedlikeholdsstrategier. Disse vil bli behandlet som egen sak på årsmøtet i 2020. Det vil også bli anledning til å stille spørsmål til så vel styret som Millab og Rambøll.

Dette er et stort og vanskelig prosjekt med mange hensyn å ta, og det viktigste prosjektet for sameiet på mange år. Vi oppfordrer derfor alle eiere som har spørsmål, ønsker mer informasjon og/eller har innspill til styret i forbindelse med behandlingen av betongsaken til årsmøtet, til å delta på møtet.

Hvis du ønsker å få tilsendt dokumentasjonen som styret har mottatt fra Millab og Rambøll i forkant av møtet, må du sende en mail til styrekontoret med overskriften «Betong» og seksjonsnummer innen 27. februar. Da vil du få disse tilsendt pr. mail den 28. feb. 

Gi også beskjed til styrekontoret innen 27. februar hvis du ønsker å delta på møtet. Beskjed gis via styrekontor@grefsenterrassehus.no.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv