Ingen økning i fellesutgiftene

Det blir ingen økning i de månedlige fellesutgiftene fra nyttår.

Det skyldes at det for 2021 legges opp til kun en beskjeden økning i de ordinære driftskostnadene. Strømprisen har også vært lav i år, noe som slår positivt både for sameiets økonomi – og for seksjonseierne når oppgjør for a konto innbetaling kommer våren 2021.

En ny avtale med Læringsverkstedet som driver barnehagen – med økte leieinntekter til sameiet – har også en del av «æren» for at styret ikke går for en økning av fellesutgiftene for 2021.

Det eneste som øker er innbetalingen til vedlikeholdsfondet som stiger med 1,7 prosent, i henhold til KPI. Vedlikeholdsfondet disponeres for øvrig i 2020 og 21 til delfinansiering av takprosjektet og 4 nye heiser.

Betongrehabiliteringen av garasjeanlegget vil, som varslet på forrige årsmøte, kreve finansiering utover hva vi kan dekke gjennom ordinære felleskostnader.

Styret jobber med forberedelser av dette prosjektet og vil komme tilbake til hvor stort finansieringsbehovet blir samt forslag til løsning i 2021.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv