Varsel om beboermøte og ekstraordinært årsmøte

Det varslede ekstraordinære årsmøtet 26. januar blir avviklet på Thon Hotell Storo, Vitaminveien 23.

Møtestart klokken 18. Oppmøte og registrering fra 17.30.

Komplett innkalling med saksliste sendes ut via Vibbo/i posten i løpet av tirsdag 18. januar.

Det er gode parkeringsmuligheter i området, og god offentlig kommunikasjon med både buss, trikk og T-bane i umiddelbar nærhet. Reiser du kollektivt fra SGT, er enkleste adkomst med buss 56 fra Akebakken til Storo Senter.

Årsmøtet, som altså starter med et beboermøte, blir gjennomført som en såkalt hybrid løsning, slik det ble gjort under det ordinære årsmøtet i august 2020, med stor suksess. Det innebærer at det både vil være mulig å delta digitalt, via videolink (svært mange ønsker det nå), mens de som ønsker å møte opp fysisk, kan gjøre det (så lenge smittevernreglene følges). Pga lokalets størrelse og avstandskrav for å hindre smittespredning, kan maks én person møte pr. seksjon.

Dette er også nå en møteform som vi i SGT nå har svært god erfaring med. En hybrid løsning gir dessuten høy deltakelse og et høyt antall avgitte stemmer.

Selve årsmøtet starter med et beboermøte kl 18. Der vil man kunne stille spørsmål og debattere de ulike sakene som skal behandles i selve årsmøtet. Beboermøtet er altså et rent informasjonsmøte, og det vil ikke bli tatt noen beslutninger i dette møtet. Møtet vil i praksis likevel kunne oppleves som det ordinære årsmøtet, fordi man samles og presenterer og drøfter forskjellige saker. Men det er altså først når beboermøtet er avsluttet ca. klokken 21, at man kan begynne å stemme. Rent formelt så er det først da at selve årsmøtet starter. Forholdene rundt dette litt kompliserte opplegget er regulert av eierseksjonsloven, som vi er pålagt å følge.

Avstemningen åpner rett etter at beboermøtet er over, og man har hele syv (7) dager på seg til å bestemme seg for hva man vil stemme.

De som ikke har anledning til å avlegge sin stemme digitalt, kan benytte stemmeseddelen som man finner bakerst i papir-innkallingen og levere denne personlig på styrekontoret. Den samme 7-dagersfristen gjelder.

Som kjent så ble årsmøtet skjøvet frem i tid i påvente av at myndighetene varslet ny informasjon om korona-restriksjoner i midten av januar. De nye retningslinjene var positive i den forstand at enda flere nå kan møte opp fysisk.

Samtidig pålegger myndighetene styret som arrangør, og den enkelte som foretrekker å følge årsmøtet fysisk, en del begrensninger og påbud, blant annet følgende:

  • Munnbindpåbud for alle som møter opp på Thon Hotell
  • Det blir faste tilviste stoler til alle oppmøtte som den enkelte må bli sittende på under hele møtet.
  • Kontaktopplysninger utover navn må oppgis (telefon og e-postadresse) – til hjelp i en eventuell smittesporing i regi av bydelen i etterkant.
  • Navnelisten og kontaktopplysningene vil bli oppbevart på en forsvarlig måte og vil bli slettet etter 14 dager
  • Smittevernreglene, med spesielt avstandskrav og desinfisering ved ankomst, må overholdes.

De som ønsker å møte opp fysisk på Thon Hotell må gjøre følgende:

  • Skriftlig påmelding til styrekontor@grefsenterrassehus.no inneholdene fullt navn, telefon og e-postadresse samt seksjonsnummer. Eventuelt levere slik informasjon skriftlig på styrekontoret.
  • Frist for påmelding: mandag 24. januar kl 12.00
  • Hvis mulig, gi styrekontoret beskjed om man ønsker å ta ordet, slik at man kan bli plassert på de første radene. Dette for å gi nærhet til fastmontert mikrofon og redusere smittefaren. 

De som ønsker å delta digitalt, via Zoom, må sende informasjon om navn, e-postadresse, telefonnummer og seksjonsnummer til styrekontoret senest 24. januar.

Slik vil disse få tilsendt en klikkbar lenke til møtet.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv