Beboermøte på Thon Hotel Storo – mandag 31. august

Koronakrisen påvirker alle, også SGT. Det betyr at styret i år ikke får avholdt et ordinært årsmøte, men gjennomfører et digitalt årsmøte.

Siste sjanse for å diskutere betong blir derfor på beboermøte som tidligere varslet pr sms.

Møtet avholdes mandag 31. august kl. 18.00 på Thon Hotell Storo, Vitaminveien 23 i Oslo.

Det er gode parkeringsmuligheter i området, og god offentlig kommunikasjon med både buss, trikk og T-bane i umiddelbar nærhet. Reiser du kollektivt fra SGT, er enkleste adkomst med buss 56 fra Akebakken til Storo Senter.

Styret har etter flere spørreundersøkelser mottatt beskjed om at om lag 70 personer ønsker å delta på møtet fysisk, og det er flere som har svart at de ønsker å delta på nett via videolink. Styret har ordnet et lokale som maksimalt rommer 160 personer og som ivaretar smittevernsreglene.

Fysisk deltakelse

Hvis du ønsker å delta fysisk på beboermøtet, må vi ha din påmelding inneholdende navn og seksjonsnummer innen den 25. august. Dette fordi styret må ha en liste over alle deltagere, grunnet smittevern. Registrering av fremmøtte vil foregå mellom kl. 17.30 og 18.00 på hotellet.

Deltakelse via videolink

Send en e-post til styrekontoret innen den 25. august inneholdende ditt navn, seksjonsnummer, telefonnummer og mailadresse dersom du ønsker å delta digitalt, slik at vi kan registrere hvor vi skal sende lenken til beboermøtet.

Bindende påmelding sendes til styrekontor@grefsenterrassehus.no, eller leveres skriftlig på styrekontoret innen fristen.

Om prosjektet

Betongprosjektet er et stort og vanskelig prosjekt med mange hensyn å ta, og det viktigste prosjektet for sameiet på mange år. Vi oppfordrer derfor alle eiere som har spørsmål, ønsker mer informasjon og/eller har innspill til styret i forbindelse med behandlingen av betongsaken til årsmøtet, å delta på beboermøtet. Styret er delt i synet på hva som bør gjøres videre, noe som kan gjøre det enda vanskeligere for seksjonseiere å ta en beslutning.

Styret vil i årsberetningen skissere 4 handlingsalternativer:

  • Kritisk rehabilitering (Alternativ 1A)
  • Full rehabilitering (Alternativ 1B)
  • Videre utredning av innbyggingsløsning med nytt parkeringshus (Alternativ 2)
  • Videre utredning av kombinasjonsløsning der både innbygging med nytt parkeringsanlegg og innbygging med fortsatt bilparkering under blokkene skal utredes videre (Alternativ 2B)

Se nærmere redegjørelse for de ulike alternativene i årsberetningen som vil bli sendt ut på papir senest 24. august (pluss evt. postgang).

NB! Det vil ikke bli gjennomført avstemning under beboermøtet. Avstemning vil først være mulig å gjøre når det digitale årsmøtet åpnes, rett etter beboermøtet, og deretter i en uke.

Mer informasjon om dette finner du i årsberetningen hvor innkallingen til digitalt årsmøte står.

Styret

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv