Viktig sikkerhetsinformasjon – takrehabilitering

Entreprenøren Tecta Tak er nå i gang med å legge nytt takbelegg på blokkene, se informasjon og tidsplan i tidligere publisert nettsak

Utgangsdørene i 2. etasje på baksiden av blokka vil i den forbindelse bli stengt med sperrebånd i korte perioder i forbindelse med oppheising av utstyr (kun én dør om gangen).

NB! Det er av sikkerhetsmessige grunner viktig at sperrebåndene respekteres. Når de er satt opp må beboerne benytte en av de andre utgangsdørene.   

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv