Mulighetsstudie av baktomta – saksforberedelser til årsmøte 

På årsmøtet i 2017 ble det fattet et vedtak om at styret skulle se på utviklingsmulighetene for baktomta. Vedtaket lød som følger (jf protokollens for årsmøte 2017 pkt 7e):

«Styret påbegynner utredning av ulike alternativer for et evt. fremtidig salg og gir en ny orientering om sakens status ved neste sameiermøte».

På bakgrunn av dette besluttet styret å nedsette en arbeidsgruppe som skulle vurdere utviklingsmulighetene. Arbeidsgruppen har levert sin rapport til styret. Styret legger opp til at sameiermøte i april 2018 skal stemme over et eventuelt salg. For å gi et seksjonseierne et godt saksgrunnlag publiseres rapporten i sin helhet.

Sammendrag av rapporten:
«Sameiet eier eiendommen gnr75/Bnr 1075. Dette er en tomt som er skilt ut som egen eiendomsteig med et areal på 18 862,8m2 og har tilhørt sameiet siden etableringen i 1973/74. Eiendommen ble skilt ut og regulert til boligformål i 2014. Eiendommen var i juni 2015 taksert til en verdi på omlag 76 mill kr. Det er reguleringsplanens salgbare kvadratmeter som danner grunnlaget for verdifastsettingen. Flere interessenter har meldt seg og styret har mottatt konkrete bud godt over takst fra 2015. Sameiermøtet vedtok i 2017 at styret skulle se på ulike alternativer for eventuelt salg. En arbeidsgruppe nedsatt av styret høsten 2017 har innhentet informasjon fra ulike aktører og foretatt en vurdering av de mest realistiske alternativene. Utgangspunktet for arbeidet har vært «null-alternativet», altså å beholde eiendommen, i tillegg har man vurdert samarbeid med profesjonell aktør for salg og utvikling eller selge direkte til en kjøper. Arbeidsgruppen har ikke fremlagt én modell for styret, men anbefaler at styret presenterer de to salgs-modellene til sameiermøte for behandling av saken.»

Klikk her for å lese rapporten i sin helhet.

Kommunens reguleringsplan finner du på Plan og bygningsetatens hjemmeside: od2.pbe.oslo.kommune.no/kart/ (Skriv inn følgende i søkefeltet «75/1075»)

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv