Nøkkelbrikker

I forbindelse med høstens gjennomgang av nøkkelbrikker, har styret oppdaget at svært mange brikker har havnet på avveie. Disse slettes nå fortløpende fra systemet. Brikker som ikke allerede er rapportert inn vil bli deaktivert. Disse kan ikke reaktiveres.

Dersom man har mistet en nøkkelbrikke, og ønsker å kjøpe ny, så må den mistede brikken først slettes fra systemet. I praksis gjøres dette ved at seksjonseier dokumenterer serienummeret på nøkkelbrikkene som fortsatt er i bruk. På den måten kan man identifisere serienummeret på brikken som mangler.

Tilsvarende gjelder hvis forrige beboer har flyttet og tatt med seg nøkkelbrikker. 

Bestilling av nøkkelbrikker kan kun gjøres av seksjonseiere, ved skriftlig henvendelse til styrekontoret.

Styret ber om forståelse for at denne praksisen er et nødvendig tiltak for å øke sikkerheten i sameiet, og forebygge at uvedkommende får adgang til fellesarealene våre.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv