Ny strømavtale med spotpris

Sameiet har de siste årene hatt strømavtale hos LOS Fondet. Avtalen baserer seg på en årlig a-konto innbetaling, med avregning og evt. tilbakebetaling ved årsslutt. Denne avtalen har to års bindingstid.
Styret ser det imidlertid som mere hensiktsmessig å følge en ordinær spotprisavtale, da dette i det lange løp har vist seg å være det rimeligste alternativet. Dette vil også gi oss fleksibilitet til å bytte strømleverandør på to ukers varsel, slik at vi til enhver tid kan velge den leverandøren med lavest påslag på spotprisen.
Sameiet forbruker ca. 5 millioner kilowattimer årlig. Noen få øre i prisforskjell per kilowattime vil derfor kunne gi betydelige utslag i totale kostnader.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv