Økte strømpriser gir økning i månedlig akonto-innbetaling

I disse dager sendes det ut brev med akontooppgjør for strømforbruk i 2018. Sameiet har en spotavtale med vår strømleverandør, og strømprisen har inkl. nettleie økt betydelig det siste året. Månedlige akontoinnbetalinger for strøm justeres opp med 20 % f.o.m. 1. april 2019 slik at de følger den reelle prisutviklingen i markedet.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv