Nyhetssak i NAB om sameiets midlertidige p-plass

Nordre Aker Budstikke bringer i dag dette oppslaget om sameiets midlertidige parkeringsplass på baktomta.  

Bakgrunn for saken er at Grefsenseteren boligsameie i oktober klaget inn tiltaket til Plan- og bygningsetaten (PBE). Klagen går ut på at de ble varslet for sent om tiltaket. Videre heter det at tiltaket, for sameiet som allerede er lokalisert tett på trafikkerte Grefsenkollveien, har medført «store konsekvenser» i form av «lyd, lys og generell støy». 

I klagen hevdes det også feilaktig at adkomsten til SGT skal flyttes fra Grefsenkollveien til Kurveien. Dette medfører ikke riktighet, og vil bli korrigert overfor PBE.  

SGT inviterte allerede i midten av oktober, styreleder i Grefsenseteren til et møte og en felles befaring på området, for å redegjøre for prosjektet og sammen finne gode løsninger i saken. Denne invitasjonen til dialog er ennå ikke besvart.  

Når det gjelder spørsmålet om søknadsplikt, er det SGTs konsulent og entreprenørs syn at tiltaket, med henvisning til Byggesaksforskriften § 4-1 f. 7., ikke krever søknad og tillatelse.  

Styret har lagt disse vurderingene til grunn for etableringen av p-plassen. Rydding av et relativt lite antall trær er utført av entreprenør i samråd med arborist.  

Styret i SGT er opptatt av å ha et godt forhold til våre naboer. Alternativet til å anlegge parkering på baktomta, ville vært å henvise sameiets nærmere 1000 beboere til gateparkering i nærområdet i anleggsperioden. En slik beslutning ville utgjort en unødvendig stor belastning for våre naboer og medført en kaotisk parkeringssituasjon i de 17 månedene prosjektet pågår.  

Styret anser saken som udramatisk, og kan bekrefte at den foreløpige konklusjonen fra PBE ikke får noen umiddelbare konsekvenser for parkeringssituasjonen eller fremdriften i betongprosjektet. 

Vi ser frem til å gå i dialog med PBE, for å rydde opp i eventuelle misforståelser, og er trygge på at tiltaket vil bli kjent lovlig, når alle fakta i saken er på bordet. 

Her er vår argumentasjon i kortform: 

  • Rehabilteringen av bygget – som er årsaken til etablering av midlertidig p-plass – er en kritisk rehabilitering som  gjennomføres nå. 
  • Vi har etablert en midlertidig p-plass på vår egen tomt, som ikke er synlig for andre enn de som bor i blokka, for å unngå at nabogatene brukes til parkering (f. eks. Kurveien, Kikkutveien, Sandtakveien, Nordhagaveien m.v.)
  • Vi har lagt tilkjøringsveien til p-plassen igjennom vår eget garasjeanlegg, slik at nabogatene (inkl. Kurveien) ikke belastes. 
  • Vi har invitert Grefsenseteren boligsameie til dialog, for å lytte til deres mulige innvendinger. Vi har ikke fått svar. 
Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv