Oppdatering i.f.m. betongprosjektet pr. 1. des. 2021

Som de fleste har merket seg skjer det mange ting på en gang i sameiet for tiden, hvilket skaper utfordringer både med hensyn til støy, parkering og fremkommelighet. 

Arbeidene med betongrehabiliteringen er godt i gang under blokk B og halve blokk C. I tillegg har Vindu Entreprenøren nettopp avsluttet utskiftningen av vinduer i en del leiligheter som noen beboere selv har tatt initiativ til. Til slutt foretar Bo og Omsorg for tiden en del rehabilitering av sin del i bygget. De forventer å være ferdig med dette arbeidet før nyttår, kanskje før jul.

Sett ut fra dette, er det godt å se at de fleste utfordringene er blitt løst uten altfor store problemer for beboerne.

Kort oppsummert er status som følger;

  • Rehabilitering av betongskadene er påbegynt under blokk B og halve blokk  C (områdene B1, B2 og C1).
  • Midlertidig parkering for beboere med biloppstillingsplass i områdene B1, B2 og C1 er etablert.
  • Ny gjesteparkering er på plass og veien opp dit er asfaltert.
  • Midlertidig EL-bil parkering og oblatordning er etablert.
  • Midlertidig sykkelparkering er etablert i bomberom nord.
  • Undersøkelse av membran under parkanlegget er utført.
  • Undersøkelse av drenering på forsiden av barnehagen (blokk A/B) er utført.

Når det gjelder støy i.f.m. pigging under blokk B og halve blokk C, så forteller entreprenøren at hovedpiggingen i områdene B1 og B2 vil være ferdig innen midten av desember 2021. 

Piggingen i område C1 vil nok fortsette på nyåret, uvisst hvor lenge, avhengig av hva man finner av skader. Fra midten av januar 2022 starter man opp i område C2. 

Slik det ser ut pr. dags dato, vil man være ferdig med reparasjonene i disse områdene i.h.t. følgende plan:

Område          Beregnet sluttdato

B1                               25.01.22

B2                               02.02.22

C1                               21.02.22

C2                               07.04.22

Deretter fortsetter man under parkanlegget til etter sommeren, før man begynner under blokkene i områdene D1, D2, E1 og E2 i begynnelsen av september. 

Hvis du ønsker å se et sammendrag av den foreløpige fremdriftsplanen finner du den her.

Alle disse datoene må tas med forbehold, da det fort kan skje forsinkelser i et så stort prosjekt, men foreløpig ligger entreprenøren godt an i.h.t. planen.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv