Stemmeresultater fra ekstraordinært årsmøte om heiser

Styret avholdt i perioden 25. – 29. november et digitalt ekstraordinært årsmøte for å avgjøre den videre skjebnen for sameiets 4 gamle «småheiser», etter at disse i sommer ble stengt grunnet sikkerhetsavvik. Styret hadde i samråd med Heiskonsulenten AS, konkludert med at det ikke lenger var regningssvarende å reparere og fortsette driften av disse, og anbefalte dermed full utskifting til nye heiser fremfor nedstengning.

Igjen viser det seg at den digitale møteformen fungerer meget bra. Til tross for en lite kontroversiell saksliste, avla hele 172 seksjoner sin stemme. Dette er langt høyere enn det vi har sett i tradisjonelle fysiske årsmøter, og et tydelig signal til styret om også i fremtiden å legge tilrette for slik digital avstemming.

Opptellingen viser at 86% av stemmene støtter løsningen med full uskifting til nye heiser. Dvs. at kun 14% stemte for nedstengning. Å stenge ned heisene ville krevd 67% flertall. Protokoll fra møtet kan lastes ned fra Vibbo (krever pålogging).

Det totale antallet heiser vil i fremtiden altså være 8 – som før nedstengningen.

Nye heiser vil bli satt i bestilling umiddelbart. Installasjon skjer så snart levering har funnet sted, og når dette er praktisk mulig å gjennomføre uten at det kommer i konflikt med de pågående betongarbeidene.

Styret kommer tilbake med informasjon om fremdrift, så snart dette foreligger.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv