Påminnelse – brannsikkerhet i korridorer

Styret ser seg stadig nødt til å gjenta instruksen om at ingen eiendeler får oppbevares i korridorer eller andre fellesarealer.

Hverken akebrett, skiutstyr, møbler, barnevogner eller annet skal hensettes i fellesarealene. Vi minner om at brannen i juni 2017 mest sannsynlig startet i barnevogner som stod parkert i korridoren. Alle eiendeler som står plassert i fellesarealer vil bli fjernet umiddelbart og uten varsel. Styret påtar seg ikke erstatningsansvar for eiendeler som fjernes.

Vi oppfordrer alle beboere om å vise godt naboskap og årvåkenhet ved å påse at ingen eiendeler hensettes i fellesarealer, og å hjelpe hverandre med å finne gode løsninger for forsvarlig lagring av disse.

Styret kommer til å fortsette å jobbe med tiltak for å ivareta brannsikkerheten i sameiet.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv