Snødeponi foran blokk C – vær varsom

Det har kommet mye snø de siste ukene, og dette har medført at snømengdene på plenen foran blokk C har bygd seg opp. Sameiet har satt opp sperrebånd for å varsle om at det er fare forbundet ved å bevege seg på snødeponiet. Spesielt gjelder dette ved kanten mot garasjeplassen. Foreldre bes være ekstra oppmerksomme på at barna ikke beveger seg innenfor sperrebåndet.

Snømengdene denne vinteren innebærer at servicetekniker har store utfordringer med å få bort all snøen. Det benyttes fres for å løfte snøen opp fra garasjeplassen til blokk C. Dette fungerer som snødeponi. Dette forårsaker minst utfordringer for skade av parkerte biler, da man unngår å frese over bilene. Noe snø lagres også ved rundkjøringen nord for blokk E.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv