Råd og informasjon vedr. koronavirus

Etter at styret tidligere annonserte tiltak sameiet har gjennomført i anledning koronaviruset, har det kommet henvendelser fra beboere som søker råd og veiledning, bl.a. vedr. bruk av lekeplass/uteområder/fellesarealer.

Folkehelseinstituttet gir befolkningen løpende rådgivning ang. smittevern. Da disse rådene er i stadig endring, går ikke styret ut med konkrete smittevernsråd, men velger heller å henvise til og oppfordre om at beboere selv holder seg løpende oppdatert om de til enhver tid gjeldende anbefalinger. Les Folkehelseinstituttets anbefalinger her.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv