Mandag 7. august starter rørfornyingen i blokk A [Oppdatert 10.08.17]

Oppdatering torsdag 10.08.17:

Rydding av garasjer
Alle seksjonseiere med garasjeplass hvor avsløpsjakten går ned, må snarlig rydde plass slik at det er sikret god adkomst for rør-arbeid og skifte av stoppekran. Der hvor det er satt opp vegg mellom garasjeplassene må denne delvis demonteres av seksjonseiere. Det samme gjelder de seksjonene som har hyller og andre innretninger som er mot sjakten.  Bytte av stoppekran/avløp i B-blokka starter mandag 14. august, deretter følger C, D og E. Det blir også gitt informasjon i form av oppslag ved informasjonstavlene.»

 

 

_______________________________

Det er nå kort tid til rehabiliteringen av avløpsrør starter. Arbeidet utføres av entreprenøren Olimb i perioden august til oktober 2017. Styret har engasjert selskapet Rambøll som rådgivende ingeniører for kvalitetssikring.

Alle seksjoner vil bli berørt. Oppstart av arbeid vil være:

  • Blokk A: mandag 7. august
  • Blokk B: mandag 14. august
  • Blokk C: mandag 28. august
  • Blokk D: mandag 11. september
  • Blokk E: mandag 25. september

Fremdriftsplan med detaljer for din blokk kan lastes ned her, og vil også bli hengt opp på informasjonstavle i den enkelte oppgang.

Seksjoner i blokk A vil bli sterkest berørt av rehabiliteringsprosjektet. På dagtid vil det ikke være mulig å benytte avløp i perioden 7.-10. august, 14.-18. august og 21 august. Vannet vil i disse periodene være helt avstengt. Bakgrunn for dette er at det ikke vil være mulig å få pumpet avløpsvann i midlertidige rør for blokk A.  Samtlige seksjoner må derfor notere seg tidspunkter for når avløp ikke kan benyttes. Er du fraværende i de aktuelle periodene bes dette meldt inn til styrekontoret innen 2. august 2017.

Rehabiliteringen av avløpsrørene baserer seg på en løsning som innebærer støpning av nytt rør fra innsiden av dagens avløpsrør. Dette er den mest effektive metoden for gjennomføring av et slik prosjekt. Samtidig er metoden sårbar ved bruk av avløpene under støpe-prosessen. Ett eneste skyll fra toalett vil medføre at herdingen av rørene blir ødelagt og man må påbegynne prosessen på nytt. Dette vil kunne påføre sameiet betydelige merkostnader og føre til økt tidsbruk. Styret henstiller derfor alle seksjoner om å følge instruksjoner fra entreprenøren om tømming av toalettsisternen på de aktuelle tidspunktene.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv