Håndheving av parkeringsbestemmelser

Etter at ny parkeringsforskrift trådte i kraft 1. januar 2017 kan ikke SGT selv håndheve eventuelle overtredelser av dagens parkeringsbestemmelser. Styret ønsker å redusere beboere og naboeiendommers bruk av gjesteparkeringen tilhørende sameiet, samt parkering av varebiler mv på tilkomstvei for brann- og redningstjenestene bak blokkene. For å håndheve bestemmelsene må dette utføres av godkjent kontrollvirksomhet. Styret har derfor besluttet å utarbeide et forslag til neste sameiermøte om bruk av eksternt selskap for håndheving av parkeringsbestemmelser.

Styret innser at et slikt forslag vil bryte med dagens praksis. Derfor vil vi be seksjonseiere om å engasjere seg i, og å diskutere saken. Fra styrets side vil vi vektlegge god informasjon og åpenhet om forslag til bestemmelser og administrasjonsløsningen av gjesteparkeringen. Styret har i sitt arbeid lagt som forutsetning at gjesteparkeringen skal være enkel å administrere og ha tydelige regler. Det er flere ledige parkeringsplasser for beboere, styret oppfordrer derfor de som har ekstra parkeringsbehov om å finne løsninger ved å leie eller låne seg parkeringsplass. Bruk gjerne forumet på nettsiden for å utveksle informasjon om dette.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv