Rydding av biloppstillingsplass og fjerning av port

 

Som tidligere varslet vil det i forbindelse med den forestående betongrehabiliteringen være behov for å rydde biloppstillingsplasser for løsøre og faste installasjoner, samt demontere garasjeportene under blokka. Frist for å rydde biloppstillingsplass og tømme garasjer for alt innhold unntatt port og skillevegg er som tidligere varslet satt til 6. juni 2021. Frem til 6. juni vil det også være søppelcontainere foran blokk E til dette formålet.

Biloppstillingsplassen og garasjen kan brukes helt frem til entreprenøren varsler at plassen må frigjøres. Dere vil da bli anvist en annen parkeringsplass. Fristen for at plassen må frigjøres blir relativt kort, inntil en ukes tid.

Styret har tidligere også varslet at beboere som selv ønsker å fjerne porten sin, at de må varsle varsle styrekontoret skriftlig om dette senest 30. mai, og fjerne porten innen 6. juni. Fristen for varsling av styrekontoret 30. mai gjelder fortsatt. Men datoen 6. juni for fjerning av port er ikke lenger absolutt, selv om styret likevel anbefaler at beboere fortsatt forholder seg til denne datoen.

Konkurransegrunnlaget for betongarbeidene ble nemlig først sendt ut denne uken. Vi forventer å få inn tilbud i midten av juni. Først når alle tilbud er evaluert og entreprenør er valgt, vil styret komme tilbake med nøyaktig dato for oppstart av betongarbeidene. Ny absolutt frist for å ta ned garasjeporten for dem som ønsker å gjøre det selv, vil da bli gitt av entreprenøren.

Dette kan bli en dato som er midt på sommeren og kanskje med mindre enn en ukes frist.  Styret anbefaler derfor sterkt at garasjeportene tas ned så raskt som mulig, slik at fremdriften i betongprosjektet ikke rammes.

De som ønsker at sameiet håndterer fjerning av porten, trenger ikke foreta seg noe (utover å rydde biloppstillingsplassen). Entreprenøren vil da forestå fjerningen av porten når det passer inn i fremdriften av prosjektet.

Betongvedlikeholdet starter sannsynlig opp i løpet av sommeren/tidlig høst, og vil trolig strekke seg over to år. Arbeidet vil skje etappevis, men det er uklart hvor entreprenøren vil starte, selv om vi antar at den vil starte i nord, ved E-blokka. Men det kan altså hende at entreprenøren velger å starte andre steder i garasjeanlegget.

Også derfor bør beboere som vil fjerne porten sin selv – uansett hvor man har sin biloppstillingsplass – gjøre dette så raskt som mulig. Slik unngår vi forsinkelser som kan fordyre prosjektet.

De som ønsker å rive porten sin selv, må altså melde fra styrekontoret innen 30. mai. Disse beboere vil så igjen få en e-post fra styrekontoret der de må samtykke til at garasjeport og skillevegg fjernes innen den absolutte tidsfrist som de vil få opplyst av entreprenøren senere. Hvis ikke dette overholdes, vil port og skillevegg bli fjernet for eiers regning og risiko.

Vi minner også om at beboere som selv ønsker å ta ned egen garasjeport selv har ansvaret for å transportere port og skillevegg vekk fra garasjeanlegget. Frem til 6. juni 2021 kan port og skillevegg kastes i container foran E blokken, såfremt den deles opp i mindre biter, eller stables på en måte slik at plassen blir best mulig utnyttet. Kontakt evt. servicetekniker på tlf. 930 18 287 hvis du har spørsmål om dette.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv