Valgkomiteens innstilling til nye medlemmer av styret


På sameiets årsmøtet 9. juni, som etter solemerker vil foregå digitalt, skal det velges styreleder, ett styremedlem og to varamedlemmer.

Fordi det på et digitalt møte er teknisk umulig å stille benkeforslag, så offentliggjøres valgkomiteens innstilling til nytt styre allerede nå. Slik kan sameiere som eventuelt er misfornøyd med valgkomiteens innstilling, foreslå andre kandidater.

Eventuelle «benkeforslag» til medlemmer av styret – som ønskes fremsatt og votert over på årsmøtet – må sendes skriftlig til styrekontoret innen 10. mai. Det er en forutsetning at det klargjøres til hvilket verv man ønsker å stille benkeforslag. Vedkommende som foreslås må også ha akseptert å stille til valg og skriftlig bekrefte dette.

 

Her er valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteen har gjennomført grundige intervjuer med alle styrets medlemmer.

I intervjuene har valgkomiteen stilt spørsmål om samarbeidet i styret, prioritering, beslutningsprosesser, arbeidsfordeling, fremdriften i viktige saker, om det er mange protokolltilførsler osv.

På bakgrunn av overnevnte har valgkomiteen fått et godt innblikk i hvordan dette styret har fungert.

Valgkomiteens inntrykk er at sameiet har et velfungerende og kompetent styre.

Det skal ikke være noen automatikk i at styreleder eller styremedlemmer som tar gjenvalg innstilles, men samtidig er det ingen grunn til å skifte ut styreleder eller styremedlemmer i et styre som fungerer godt.

Dette gjelder spesielt i en periode med gjennomføringen av det største vedlikeholdsprosjektet i sameiets historie.

Styreleder, styremedlem og ett varamedlem innstilles til gjenvalg.

Vi oppfordrer sameiere og spesielt kvinner med interesse for å ta del i sameiets ulike ansvarsområder og styrearbeid, og ta kontakt med valgkomiteen med tanke på neste års valg.

Styreleder: Styreleder Arnt Egil Andreassen gjenvelges

Styremedlem: Styremedlem Lars Onstad gjenvelges

Varamedlemmer:

Varamedlem Simen Gylseth gjenvelges
Fordi varamedlem Hege Haaland ønsker å fratre, foreslås Benedicte Grande Arntzen for perioden 2021-2022. Hun er utdannet i matteknologi ved NTNU og har vært med å bygge opp Müsti (dyrebutikkjede) til en bedrift med over 250 ansatte.

Hvis valgkomiteens innstilling blir godkjent blir styret som følger:
Styreleder:

Arnt Egil Andreassen (2021-2022)

Styremedlemmer:
Lars Onstad (2021-2023)
Robert Gjerde (2020-2022)
John Inge Berg (2020-2022)
Arne Bech (2020-2022)

Varamedlemmer:
Simen Gylseth (2021-2023)
Benedicte Grande Arntzen (2021-2022)

Valgkomiteen har bestått av:
Ine-Yasmin Harazi, Nina Sundqvist, Simen Gylterud Owe og Bjarne Th. Schmidt

Innstillingen er enstemmig.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv