Søppelcontainere ved inng. AB, 2.etg.

Ansatte i Læringsverkstedet Barnehage observerer regelmessig beboere som kaster avfallet sitt i søppelcontainerne ved inng. AB, 2. etg. Dette medfører at containerne blir fulle, og skaper problemer for barnehagens egen søppelhåndtering.

Styret minner om at disse søppelcontainere kun er beregnet til bruk for barnehagen.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv