Styret søker deltakere til arbeidsgruppe for takprosjekt

Taket over blokkene i sameiet går mot slutten av sin levetid. Til nå har vi valgt å reparere ved behov og tette lekkasjer, og det har vært det mest økonomisk lønnsomme fremfor å investere i nytt tak. På et tidspunkt, trolig om få år, vil taket imidlertid være i en så dårlig forfatning at det vil være fornuftig å legge nytt takbelegg. Det har versert flere ulike ideer til alternative anvendelser av taket, bl.a. solcelleanlegg for kraftproduksjon og privat eller felles takterrasse. Sameiet bør innen utskifting er nødvendig ha tatt stilling til om vi ønsker en annen anvendelse av taket enn i dag og i så fall hvilken. I den forbindelse ønsker styret å etablere en arbeidsgruppe som skal komme opp med og drøfte ulike alternative anvendelser for taket, herunder også økonomiske konsekvenser. Det tas sikte på at arbeidsgruppen legger frem sin innstilling til styret i løpet av februar 2019 og sameiermøtet 2019 beslutter foretrukket alternativ.

Vi ber om at sameiere som kan være interesserte i å delta i en slik arbeidsgruppe melder sin interesse per mail til styrekontoret innen 1. april 2018.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv