Styret søker nytt medlem til valgkomitéen

I forbindelse med at et av valgkomitéens medlemmer har ytret ønske om å fratre sin posisjon, ønsker styret nå å rekruttere et nytt medlem.

Valgkomitéens ansvar er å sørge for at sameiet til enhver tid har et styre som samlet sett har de nødvendige kvalifikasjoner, kapasitet og ressurser til å administrere og drive sameiet på en god og forsvarlig måte. Å sitte i styret i SGT er interessant men ressurskrevende.
Beboere som kunne tenke seg å tre inn i valgkomitéen bes om å kontakte styret. For å opprettholde en god kjønnsbalanse oppfordres kvinner spesielt til å søke.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv