Tømming av sykkelbod utenfor inngang CD

Betongrehabiliteringen går raskere enn planlagt, noe som er positivt både med hensyn til tidsplan og økonomi.

I den forbindelse må nå også sykkelboden utenfor inngang CD tømmes, da entreprenøren starter rehabiliteringen under blokk D allerede førstkommende mandag.

Midlertidig sykkelparkering vil være i bomberom nord. Ønsker du å vinterlagre sykkelen anbefaler vi at du setter den i rommet til høyre i bomberommet merket «Sykkelparkering». 

Inntil videre vil alle blå nøkkelbrikker kunne brukes for å komme inn i denne delen av bygget. 

Frist for å fjerne sykkelen fra boden utenfor inngang CD er søndag 20. feb. 2022.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv