Varsel om ekstraordinært sameiermøte på Sameiestua – onsdag 12. oktober

Styret ble på årets sameiermøte gitt fullmakt til å inngå ny 3-årig avtale om leveranse av tv- og internett til sameiet. Til tross for denne fullmakten, ønsker vi å gi beboerne mulighet til å ta del i prosessen ved å stemme over valg av leverandør. Vi har derfor valgt å innkalle til et ekstraordinært sameiermøte onsdag 12. oktober kl. 18.00 på Sameiestua. Her vil begge de aktuelle leverandørene være tilstede for å gi en kort presentasjon av sine tilbud, samt å besvare eventuelle spørsmål beboerne måtte ha knyttet til disse.

Innkalling og informasjonsskriv blir distribuert i postkassen imorgen, tirsdag 4.oktober. Vi oppfordrer alle som har interesse av saken om å møte opp for å gi sin stemme. Informasjonsskrivet kan lastes ned ved å klikke her.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv