Varsel om frist for innsending av saker til årsmøtet

Jf. Lov om eierseksjoner § 41 skal styret varsle seksjonseiere om tid og sted for ordinært årsmøte og om frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.

Sameiet Grefsen Terrassehus vil avholde ordinært årsmøte onsdag 24. april 2019

I forkant av det varslede møtet vil seksjonseier motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som seksjonseier ønsker behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest 27. februar 2019.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes fremlagt for årsmøtet er det ønskelig at:

  • Det klart går frem at saken ønskes behandlet av årsmøtet
  • Forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak

Forslag sendes til styrekontor@grefsenterrassehus.no eller leveres på styrekontoret i 1. etg. inngang B/C

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv