Varsel om rydding av biloppstillingsplasser

Som tidligere varslet vil det i forbindelse med den forestående betongrehabiliteringen være behov for å rydde biloppstillingsplasser for løsøre og faste installasjoner, samt demontere garasjeportene under blokka.

I styrets første skriv ble det – basert på feilaktige juridiske råd –  opplyst at sameiet skulle ta ansvar for å fjerne garasjeporter og faste installasjoner.

Etter en ny juridisk kvalitetssjekk ble det – som tidligere opplyst – slått fast at den enkelte seksjonseier selv er ansvarlig for å fjerne alt innhold på sin biloppstillingsplass. 

Frist for å rydde biloppstillingsplass og tømme garasjer for alt innhold unntatt port og skillevegg er satt til 6. juni 2021.

Biloppstillingsplassen og garasjen kan brukes helt frem til entreprenøren varsler at plassen må frigjøres og dere blir anvist en annen parkeringsplass. Fristen blir da relativt kort, inntil en ukes tid.

For å tilrettelegge best mulig for rydding av biloppstillingsplasser, vil styret i forbindelse med årets vårdugnad i begynnelsen av mai, bestille ekstra containerkapasitet, og åpne for at seksjonseiere som ønsker det, kan benytte dugnaden til å tømme egen garasje. Meld i så fall fra ved oppmøte og registrering. Det vil også være containere utplassert foran E-blokka etter vårdugnaden og helt frem til 6. juni.

Når det gjelder garasjeporter, har styret – på vegne av sameierne – innhentet tilbud både på riving/skroting og demontering/mellomlagring/remontering. 

Styret gjør samtidig oppmerksom på styrets råd er et portene ikke mellomlagres, blant annet på grunn av høye kostnader knyttet til dette. Men også fordi en eventuell remontering av porter med en viss sannsynlighet vil være en oppføring  av helt nye porter med et enhetlig design og utforming – gitt 2020-årsmøtets vedtak om en oppgradering og modernisering av garasjeanlegget.

Her følger en oversikt over de foreløpige tilbudene. Prisene (inkl. moms) er pr. biloppstillingsplass:

RIVING:

 • Enkeltport i ytre (vestre) rekke + skillevegg – riving og avfallshåndtering ca. kr. 3.300,-
 • Dobbelport i mellomste rekke + skillevegger – riving og avfallshåndtering ca. kr. 2.800,- (kr. 5.600 pr. dobbelport)
 • Dobbelport i bakre (østre) rekke (har ikke skillevegg) – riving og avfallshåndtering ca. kr. 1.750,- (kr. 3.477 pr. dobbelport)

PS: Noen få biloppstillingsplasser er uten port, men har likevel skillevegg, fordi tilstøtende biloppstillingsplass har port. I de få tilfellene hvor dette er aktuelt, vil sameiet bekoste riving av skillevegg uten kostnad for biloppstillingsplass uten port.

DEMONTERING/LAGRING:

For seksjonseiere som ønsker å få porten demontert og lagret er kostnaden som følger:

Enkelport: 

 • Demontering:   kr. 7.500,-
 • Emballering, merking, frakt og lagring i inntil 2 år:  kr. 2.500,-
 • Evt. remontering: kr. 10.625,-
 • Totalt kr. 20.625,-

Dobbelport:

 • Demontering: kr. 10.625,-
 • Emballering, merking, frakt og lagring i inntil 2 år: kr. 2.500,-
 • Evt. remontering:  kr. 14.125,-
 • Totalt kr. 27.250,-
 • Til sammenlikning har styret mottatt pristilbud på nye dobbelporter pålydende kr. 31.191,- pr. dobbelport ink. montering.

Styret vil på årsmøtet 9. juni legge frem forslag og pris på nye og tidsriktige dobbelporter med en klart definert og enhetlig design.

Dersom det blir vedtatt i juni at man kan oppføre porter igjen, vil altså dagens “gamle” porter etter all sannsynlighet ikke bli remontert.

På bakgrunn av dette er altså styrets råd ikke å mellomlagre porter (men heller å selge den, hvis den har en restverdi).

Styret presiserer at det er frivillig å benytte seg av tilbudene som er hentet inn.

 

Så hva gjør jeg nå?

 • Sameiere som ønsker å benytte seg av styrets innhentede tilbud om riving og avfallshåndtering, trenger ikke å foreta seg noe, utover å betale regningen når den kommer i posten. 
 • Sameiere som ikke ønsker å benytte seg av styrets innhentede tilbud om riving, men gjøre alt selv, må varsle styrekontoret skriftlig om dette senest 30. mai, og fjerne porten innen 6. juni.
 • Sameiere som ønsker porten sin demontert og lagret, må melde fra til styret innen 30. mai. Styret fraråder som sagt dette, 1) fordi kostnaden for demontering/lagring/remontering er nesten like høy som å kjøpe ny port, 2) fordi det er usikkert om gamle porter vil kunne remonteres med god funksjon etter lengre tids lagring, og 3) fordi styret planlegger å fremme forslag hvor en evt. remontering vil innebære nye og moderne leddporter med enhetlig design og utforming.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at sameiere som ønsker å lagre porten sin ikke kan gjøre dette på sameiets fellesarealer. Dette ikke fordi styret er vanskelig, men fordi det rett og slett ikke vil være plass til det. Det antas at arbeidene med betongrehab. og oppgradering av garasjeanlegget vil kunne gå over to år, kanskje mer, bl.a. fordi mye av arbeidet av klimatiske hensyn kun kan utføres i perioden april-november. 

Selv om arbeidet vil foregå etappevis, så vil store deler av fellesarealene i denne perioden være et anleggsområde. Da bomberom syd vil bli brukt  av entreprenører i tilknytning til oppussingen, vil heller ikke dette være tilgjengelig lagringsplass for beboerne (bortsett fra EL sykler) . Bomberom nord vil fortsatt kunne brukes til lagring av sesongvarer som dekk og hagemøbler så langt det er mulig (er ledig plass).

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv