Oppdatert informasjon vedr. fjerning av garasjeporter

Styret valgte mandag 15. mars å avlyse det ekstraordinære møtet som var berammet til onsdag 17. mars. Bakgrunnen for dette var at styret etter ny gjennomgang hadde begynt å stille spørsmål ved enkelte av de juridiske rådene som var gitt. OBOS har foretatt en større juridisk vurdering av sakskomplekset, og styret har tillit til de foreliggende konklusjoner. Men på ett punkt; kostnadsfordeling for de- og evt. remontering av garasjeporter, ble det stilt spørsmål ved om disse rådene i tilstrekkelig grad hensyntok punkt 3-1 (5) og (6) som ble inntatt i sameiets vedtekter på årsmøtet i 2019. 

De aktuelle punktene lyder:

 (5) Seksjonseier har ikke rett til å foreta arbeider som påvirker/berører sameiets fellesarealer, fellesanlegg og utvendig tilleggsareal uten forhåndsgodkjenning fra styret/årsmøtet.

Dette gjelder tiltak som:

  • Alle installasjoner, herunder oppsetting/montering av antenner, varmepumper, sol/vindavskjerming, skillevegger/gjerder, plattinger, flislegging eller annet fast belegg på balkonger/terrasser, innglassing, boblebad/badestamp, fastmontert belysning og lignende.
  • Oppsetting av skilt for virksomhet i næringsseksjonen. Samtykke til oppsetting av skilt kan ikke nektes uten saklig grunn.

(6) Kostnader til de- og remontering av installasjoner/utstyr som nåværende eller tidligere seksjonseier har montert, slik som nevnt i (5) 2. avsnitt, må ved rehabilitering og andre felles tiltak på eiendommen, belastes den seksjon installasjonen tilhører. Styret/årsmøtet avgjør om remontering skal tillates. 

OBOS Juridisk har etter ny gjennomgang erkjent at denne vedtekten ikke er blitt tillagt tilstrekkelig vekt, og har dermed endret sitt syn på saken.
Til tross for dette har det fra et varamedlem til styret som er utdannet jurist blitt stilt spørsmål ved vedtektens gyldighet, sett i lys av bl. a. spørsmål om fravikelighet og tilbakevirkende kraft.

For å utelukke tvil, har styret derfor bedt om en ny vurdering fra advokatfirmaene Codex og Hjort. Vurderingen er avgrenset til kun spørsmålet om kostnadsfordeling. Deres konklusjon er entydig, og helt i samsvar med Obos’ nye konklusjon.

Det er altså tre juridiske instanser – Codex, Hjort og Obos – som nå konkluderer helt likt: Kostnader knyttet til demontering og eventuell mellomlagring av portene må belastes den seksjonen som eier porten.

Styret har derfor også landet på en slik konklusjon. Styrets varamedlem fastholder imidlertid sine innsigelser.

OBOS har beklaget feilen, og at dette har medført ekstraarbeid for SGT.

Styret vil om kort tid komme tilbake med oppdatert praktisk informasjon i egen nyhetssak.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv