Varsel om rydding av parkeringsplass under blokk E

På grunn av uforutsette praktiske utfordringer vil rehabiliteringen under parkanlegget som var planlagt påbegynt nå i mars, utsettes til etter sommeren. For å ikke miste verdifull tid, vil entreprenøren (PA) fortsette betongrehabiliteringen under blokk E rett etter påske, selv om dette arbeidet først var planlagt påbegynt i september. 

Dette betyr at alle biloppstillingsplasser i område E1 og E2 må være ryddet, og biler flyttet, senest mandag 18. april 2022Dette gjelder biloppstillingsplassene 51 – 92. Har du en låst garasjeport må denne åpnes slik at entreprenøren kommer til når den skal tas ned, såfremt du ikke ønsker å demontere og fjerne porten og lettveggene selv. Velger du å la PA rive og kaste porten gjelder de prisene som ble omtalt i denne nyhetssaken https://grefsenterrassehus.no/news/varsel-om-rydding-av-biloppstillingsplasser/

Tømming av sykkelbod D/E
Alt utstyr som er lagret i sykkelboden utenfor inngang D/E må også være fjernet innen samme dato. Midlertidig lagring av sykler kan skje i bomberom nord. Se egen nyhetssak om dette.

Støy
Det mest støyende arbeidet vil foregå de første 6-7 ukene, men kan ta lengre tid avhengig av hvor store skadene er. Asfaltering er planlagt i uke 24 og åpning av blokk E er planlagt i uke 26.

Midlertidig parkering
Hvis arbeidene under de andre blokkene går etter planen, vil du få tildelt en midlertidig plass på den gamle gjesteparkeringen langs muren under parkanlegget. Den vil få samme nummer som din faste plass. Blir det plassmangel her må noen forberede seg på å benytte den midlertidige gjesteparkeringen på baktomten ved tennisbanene. Berørte vil da få nærmere beskjed.

EL bil lader
Har du montert EL bil lader på din vanlige plass, og har behov for tilgang til midlertidig lader mens du er berørt, kan du få et parkeringsbevis ved å henvende deg til styrekontoret (styrekontor@grefsenterrassehus.no) eller servicetekniker på tlf. 930 18 287.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv