Viktig endring om elektronisk kommunikasjon

Fra og med 25. november 2021 har OBOS tilpasset sitt eierregister til lovendringen som kom tidligere i år relatert til elektronisk kommunikasjon (e-post, sms o.l).

Konsekvensen av dette er at de som IKKE ønsker å motta informasjon elektronisk fra Sameiet Grefsen Terrassehus nå må reservere seg aktivt mot dette. Den raskeste og enkleste måten å gjøre dette på, er å gå inn på vibbo.no og endre profilen. Alternativt kan du kontakte OBOS på telefon 22 86 55 00.

 

Fordelen med å motta informasjonen elektronisk, er at du mottar den raskere. Styret vil i enda større grad enn tidligere sende ut viktig informasjon elektronisk i fremtiden, noe som blir særlig viktig i.f.m. saker relatert til betongrehabiliteringsprosjektet.

For at du som eier skal være sikret å få denne informasjon raskt, ber vi deg gå inn på vibbo.no og kontrollere at såvel e-post adressen som telefonnummeret til alle eiere av seksjonen ligger riktig inne.

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv