Ekstraordinært årsmøte skyves frem til 26. januar

Det ekstraordinære årsmøtet som skal behandle sakene som ble utsatt fra det ordinære 2021-årsmøtet, var planlagt avviklet 12. januar.

De nye smittevernreglene som ble iverksatt 15. desember, gjør det imidlertid utfordrende å holde fast på den datoen. De nye tiltakene skal gjelde i fire uker, altså frem til dagen før 12. januar. Om ikke før, så vil det altså kunne komme endrede retningslinjer for smittevern rett før 12. januar,

Styret har derfor besluttet å utsette møtet til 26. januar, og håper det da vil være mulig å avvikle årsmøtet på den dagen. Dette gjøres også for å unngå unødig pengebruk i forhold til at vi plutselig må avlyse/utsette en gjennomføring av årsmøtet 12. januar.

Pr. i dag kan 50 personer samles fysisk i leide lokaler. Hvis dette ikke endres, så planlegger styret for nettopp det: At 50 personer kan samles fysisk i et leid lokale i Nydalen. Mens resten oppfordres til å delta digitalt. Dette kalles et hybrid årsmøte.

Heldigvis har flere gitt uttrykk for at de ønsker å følge årsmøtet digitalt. Vi har også nå svært god erfaring med digitale løsninger gjennom de siste årsmøtene som er avviklet – med svært god deltakelse og rekordmange avgitte stemmer. Mange ønsker også uansett å delta digitalt, fordi det i vinter fortsatt vil være en pandemi i Norge.

Styret har også et forsiktig håp om at dagens makstall på 50 personer kan bli hevet på nyåret. Dette er det jo ingen som har noen sikker kunnskap om nå. Men meldinger om at de som smittes med nye virusvarianten ikke blir like syke som de som ble smittet med den tidligere virusvarianten (selv om flere smittes), gjør at det er mulig å være optimistisk. Styret håper at alle som ønsker å møte opp fysisk skal ha anledning til det.

Som kjent valgte styret før sommeren å utsette behandlingen av en rekke saker fra det ordinære årsmøtet 9. juni 2021

Det er disse som skal behandles på det ekstraordinære årsmøtet i januar.

Styrets beslutning i juni om utsettelse av de opprinnelige sakene ble gjort etter at flere sameiere ytret ønske om at sakene burde bli behandlet i et fysisk årsmøte.

Den viktigste av de opprinnelige sakene er spørsmålet om garasjeporter og utforming av sameiets fasade og fellesarealer i garasjeanlegget.

Styrets ambisjon var at alle forhold rundt dette – blant annet juridiske vurderinger og avklaringer fra Plan og bygningsetaten – skulle vært på plass i oktober/november, slik at et årsmøte kunne vært avviklet i slutten av november.

Slik gikk det ikke.

Nå er imidlertid disse forholdene avklart og styret kan utarbeide et forhåpentligvis bredt og godt saksfremlegg som blir del av innkallingen som sendes ut over nyttår.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv