Viktig informasjon i.f.m. flytting av biler under parkområdet før 16. juni

I perioden torsdag 16. juni t.o.m. 28. juni 2022 vil entreprenøren (PA) starte forberedende arbeider med blant annet vannmeisling i område P5.

Dette gjelder plassene

361-405, 297-299, 305,306 og 357
 

Det betyr at alt på disse biloppstillingsplassene må være fjernet før dette tidspunktet. Midlertidig parkering vil være på baktomten bak blokk E.

Har du montert EL bil lader på din vanlige plass, og har behov for tilgang til midlertidig lader mens du er berørt, kan du henvende deg til styrekontoret (styrekontor@grefsenterrassehus.no) eller servicetekniker.

Fra og med 1. august vil det bli behov for å flytte bilene igjen.

Hvis du leier eller låner ut din parkeringsplass, er det viktig at du gir beskjed til vedkommende som bruker den.

Har du spørsmål kan du kontakte servicetekniker Jon Arild Sæther på tlf. nr. 930 18 287 mellom kl. 6-14 på hverdager eller Ulf på styrekontoret i åpningstiden.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv