Viktig informasjon til eierne av parkeringsplassene 187-234, 293-295, 300-302 og 60

 

I perioden 22. juni t.o.m. 4. juli  2022 vil entreprenøren (PA) starte forberedende arbeider med blant annet vannmeisling i område P6. Dvs. p-plassene som er lokalisert under parkanlegget foran blokk D. Det betyr at alt på biloppstillingsplassen din må være fjernet før dette tidspunktet. Midlertidig parkering vil være på baktomten.

Scootere og motorsykler langs bomberomsveggen må også fjernes.

Har du montert EL bil lader på din vanlige plass, og har behov for tilgang til midlertidig lader mens du er berørt, kan du henvende deg til styrekontoret eller servicetekniker.

Fra 15. august – 29. september vil det bli behov for å flytte bilene igjen.

Hvis du leier eller låner ut din parkeringsplass, er det viktig at du gir beskjed til vedkommende som bruker den.

Har du spørsmål kan du kontakte servicetekniker Jon Arild Sæther på tlf. 930 18 287 mellom kl. 6-14 på hverdager eller Ulf på styrekontoret i åpningstiden.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv