Tennisbanen oppgraderes – med økt dugnadsinnsats

Tennisfolket i sameiet har høye ambisjoner for standarden på tennisbanene i år. Det er blant annet planlagt å legge en passasje med gress rundt hele banen, samt å få fjernet alle plantene på banen.

Dugnadsinnsatsen må derfor styrkes,

Styret har besluttet at bruk av tennisbanene i 2021 blir avhengig av registrert dugnadsinnsats FØR tildeling av adgang.

Innsatsen er satt til 3 timer per husstand/adgangsbrikke (to personer fra husstanden blir 1,5 timer), og blir registrert og rapportert inn av vedlikeholdsleder (på stedet) før tilgang tildeles.

De som ikke bor i Grefsen terrassehus skal fortsatt betaler kr 1000 for å ha tilgang til banene.

Vedlikeholdsleder organiserer ukentlige dugnader fra snøsmelting er over og frem til åpningen av banene. Deretter planlegges det månedlige dugnadsinnsatser. Det blir dermed  mange muligheter til å gjennomføre en 3 timers innsats.

De som ikke klarer å stille på noen av disse tidspunktene, kan avtale tid med vedlikeholdsleder særskilt.

Dugnadstider er i første omgang:

Mandag 29. mars kl. 17

Tirsdag 6. april kl. 17

Onsdag 14. april kl. 17

Det er selvsagt værforbehold. Avlysninger blir varslet pr. e-post.

Dugnader utover disse tidspunktene annonseres per e-post. Hvis du ikke står på mail-listen, så ta kontakt med vedlikeholdsleder.

Sameiets egen vårdugnad blir også som tidligere brukt på tennisbanene.

Banene åpner i april, når det ikke lenger er (vesentlig) nattefrost i langtidsvarselet.

De er åpne når tennisnettene er oppe. Det meste av dugnadsinnsatsen er å luke planter på banene. Ta derfor gjerne med eget lukeutstyr (og kanskje noe å ha knærne på?).

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv