Frist for forslag til ekstraordinært årsmøte: 1. september

Som tidligere varslet vil styret til høsten avvikle et ekstraordinært årsmøte, der sakene 7-13 i den opprinnelige innkallingen til ordinært årsmøte, vil bli behandlet.

I møtet åpnes det for at sameiere kan sende inn egne forslag til saker – på samme måte som ved ordinært årsmøte. Frist for å sende inn forslag til saker er 1. september.

Etter fristen vil det i første omgang bli sendt ut en foreløpig innkalling, som vil danne grunnlag for et beboermøte. I dette møtet vil det være mulig å komme med ytterligere innspill, forslag til endringer, benkeforslag m. m. 

Basert på innspillene fra beboermøtet, vil styret lage en endelig innkalling, som sendes ut til alle sameierne. 

Det er foreløpig ikke satt noen dato for det ekstraordinære årsmøtet. Styret kommer tilbake til det.

Vi viser for øvrig til ytterligere informasjon i bl.a. denne saken som nylig ble publisert:

https://grefsenterrassehus.no/news/194-sameiere-avga-stemme-i-det-ordinaere-arsmotet/

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv