Strømkompensasjon – og heving av a konto-beløp

Sameiet har nylig mottatt kompensasjon for strømforbruket i desember 2021. Dette er nå i ferd med å innarbeides i den enkeltes strømavregning for 2021.

Kompensasjonen fra myndighetene innebærer at strømprisen som legges til grunn i 2021 reduseres med ca. 6% på årsbasis.

Størrelsen på støttebeløpet er såpass lavt fordi det jo kun var i desember at myndighetene ytte strømstøtte i 2021. Kompensasjonen for 2022 vil ventelig bli vesentlig høyere, fordi det da gis støtte for tre vintermåneder: januar-mars.

Den svært høye strømprisen på slutten av 2021 medfører at de fleste sameiere likevel vil motta et krav om innbetaling av differanse mellom a konto innbetalt beløp gjennom året – og reell kostnad.

Brev om hvor mye din seksjon må betale eller får tilbake, blir sendt ut i løpet av kort tid. Avregningen blir foretatt over giro for felleskostnader for april måned, eventuelt også mai hvis støttebeløpet ditt overstiger fellesutgiftene.

Har du avtalegiro eller e-Faktura, blir endringen foretatt automatisk i trekk.

Husk å justere beløpsgrensen for automatisk trekk i nettbanken om nødvendig.  Har du ikke avtale- eller e-Faktura, vil du motta giro i posten.

2022 har startet med høyere strømpris enn 2021, og indikasjoner tilsier at strømprisen i 2022 vil ligge på et høyere nivå enn tidligere år.

Styret har derfor besluttet å øke a konto innbetaling med 15 % for alle leiligheter med virkning fra og med april måned.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv