Installasjon av nye småheiser

Som vedtatt i det ekstraordinære årsmøtet som ble avholdt i slutten av november 2021, vil alle de 4 små heisene i sameiet bli byttet ut. I likhet med de store heisene, vil også de små heisene leveres av Schindler

Logistikk og fremdriftsplaner har nå blitt tilpasset til pågående betongarbeider, slik at disse prosjektene ikke skal komme i konflikt med hverandre. 

Rekkefølge på installasjon blir BC, AB, CD og til slutt DE. Arbeidene starter opp i uke 21. Første heis (BC) er planlagt overlevert i uke 34. Deretter følger AB i uke 42, CD i uke 50 og til slutt DE som er planlagt ferdigstilt og overlevert i uke 12 i 2023. 

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv