Årsmøte 27. april – frist beboerforslag 6. mars


Tradisjonen tro avvikles det ordinære årsmøtet i SGT siste onsdagen i april, som i år er 27. april.

Det vil bli holdt i sameiestua, hvis det ikke skulle komme nye smittevernrestriksjoner fra myndighetene. Sannsynligheten for at det vil skje nå, vurderes som liten.

Frist for innsending av beboerforslag er satt til søndag 6. mars.

Årsmøtet vil bli gjennomført som en såkalt hybrid løsning, slik vi nå har fått god erfaring med og som gir høy deltakelse og et høyt antall avgitte stemmer.

Det innebærer som de fleste nå vet, at det vil være mulig å delta digitalt, via videolink (svært mange ønsker det nå), mens de som ønsker å møte opp fysisk, selvsagt kan gjøre det.

Selve årsmøtet starter derfor med et beboermøte. Der vil man kunne stille spørsmål og debattere de ulike sakene som skal behandles i selve årsmøtet. Beboermøtet er altså et rent informasjonsmøte, og det vil ikke bli tatt noen beslutninger i dette møtet. Møtet vil i praksis likevel kunne oppleves som det ordinære årsmøtet, fordi man samles og presenterer og drøfter forskjellige saker. Når beboermøtet er avsluttet kan man begynne å stemme.

Rent formelt er det først når avstemningen starter at selve årsmøtet starter. Forholdene rundt dette litt kompliserte opplegget er regulert av eierseksjonsloven, som vi er pålagt å følge.

Når avstemningen åpner, vil man ha hele syv (7) dager på seg til å bestemme seg for hva man vil stemme.

De som ikke har anledning til å avlegge sin stemme digitalt, kan benytte stemmeseddelen som man vil finne bakerst i papir-innkallingen og levere denne i postkasse 280 i 1. etasje i BC.

Det vil – som vi gjennomførte på det ekstraordinære årsmøtet i januar – være mulig å stille benkeforslag. Nærmere informasjon om dette vil bli gitt i innkallingen. Denne vil bli distribuert ca. 3 uker før møtet finner sted. 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv