Mer støy

Betongrehabiliteringen går sin gang, men som tidligere meddelt så har det blitt noen forsinkelser under B-blokken. I tillegg har det dukket opp noen utfordringer som krever mer boring enn først planlagt. Det er ikke uvanlig at endringer skjer underveis i slike store prosjekt, noe som gjør ønsket om å informere alle berørte beboere fortløpende krevende. Styret har som tidligere nevnt tatt mål av seg å legge ut oppdatert informasjon på hjemmesiden 1-2 ganger pr. måned. Noen klager over for mye informasjon, og andre for lite, så dette intervallet er det vi har falt ned på i håp om at de fleste blir fornøyde.


Det er helt umulig å fastsette konkrete datoer for når ulike oppgaver i et slikt prosjekt er helt ferdig. Som beskrevet i den foreløpige fremdriftsplanen, som ble publisert på hjemmesiden og i beboerforumet den 1. des. 2022, er dette kun en tidsplan over planlagte aktiviteter, og når man forventer at de skal være ferdige, men også at det kan skje endringer. Når nye oppgaver kommer til, eller arbeidet tar lenger tid enn planlagt, må vi dessverre leve med at det vi planlegger og ønsker ikke alltid går i oppfyllelse.


Til informasjon er vi blitt forespeilet å få en oppdatert fremdriftsplan fra entreprenøren (PA) i neste uke (uke 6). Så snart denne er på plass vil den bli publisert på hjemmesiden og i beboerforumet.

 
Som sagt, ingenting er statisk i en slik prosess, og da må alle vi som bor her leve med at støy, parkeringsproblemer, fremkommelighet m.m blir en utfordring så lenge som betongrehabiliteringen pågår.


Vi minner til slutt om at det fremdeles er mulig å få låne hørselvern på styrekontoret, eller ved å kontakte servicetekniker.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv