Referat idéverksted

Som mange allerede har fått med seg, arrangerte styret den 22. mai et idéverksted, for å motta tanker og innspill fra beboere i forbindelse med fremtidig utforming av sameiets utearealer. I og med at det p.t. jobbes med utredning av betongskader i sameiet, har prosjektet foreløpig en ubestemt tidshorisont.

Styret kan derfor ikke gå videre med prosjektet, før betongsaken er avklart. Siden flere beboere allikevel har etterspurt referat fra idéverkstedet, publiserer vi dette her – for de som måtte være interesserte. Trykk her for å laste ned referat.

Styret takker for alle mottatte innspill, og oppfordrer beboere om fremdeles å sende sine idéer og innspill til styrekontoret.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPrint this page

Søk

Nyhetsarkiv